Geschiedenis

Photo Jan Vermeire

Jan Vermeire

Jan Vermeire was de oprichter van Poverello en voor velen een vaderfiguur. Zijn grootste ambitie en onderneming was dat iedereen, groot en klein, rijk en arm, zich thuis zou voelen binnen zijn organisatie.

Jarenlang werkte Jan Vermeire in Brussel als succesvol seksuoloog. Vanwege zijn gezondheid ging hij vroeg met pensioen en verhuisde hij naar de Ardennen om er wat rustiger te leven. Daar ontmoette hij een jonge priester met wie hij alles, behalve het christelijk geloof, besprak. Een tijdje later ging hij echter naar een mis gecelebreerd door die priester, wat hij normaal nooit deed. Tijdens de preek sprak de jonge priester over Jezus’ lijden en toonde hij een klein kruisbeeld. “Wat kan een jonge priester mij leren over lijden? Dertig jaar lang heb ik lijden gezien”, dacht Jan eerst bij zichzelf. Maar toen hij opkeek naar het crucifix, veranderde er iets radicaal in hem. Hij was de kerk binnengetreden als een heer en als een huilend kind zou hij haar verlaten. De gedachte “Jezus heeft tot zijn laatste druppel bloed alles voor mij gedaan en ik heb niets voor hem gedaan, ik heb niet eens aan hem gedacht” kwam steeds bij hem terug.

Jans leven veranderde drastisch in de jaren daarna. Geïnspireerd door velen die in het verleden reeds radicaal de weg van Christus hadden gevolgd (zoals Charles de Foucauld, Teresa van Lisieux, Vincent de Paul, Don Bosco en Franciscus van Assisi), trok hij zich terug in een zelfgebouwde hut voor gebed en reflectie in de bossen. Na een jaar voelde Jan dat het tijd was terug te keren naar Brussel. Opnieuw zou hij hen, die in de steek gelaten zijn door de samenleving, helpen, zij het op een compleet andere manier.

Al snel had hij ervaringen die Poverello grondig vormden. Hij zag bijvoorbeeld een man overlijden in de straten van de Marollen, een regio in Brussel bekend om haar armoede, zonder dat iemand naar hem omzag. Confrontaties als deze maakten hem bewust van de armoede dicht bij huis, maar ook van zijn eigen comfort. Waarom had hij een bed, eten, verwarming en een familie terwijl anderen dat niet hadden?

In 1978 opende Poverello’s eerste locatie. De organisatie groeide en verspreidde zich gedurende 20 jaar over heel België onder Jans leiding en liefde. Inmiddels helpen ongeveer 400 vrijwilligers in Poverello’s huizen om iedereen te verwelkomen. Ondanks zijn verantwoordelijkheden zag hij zichzelf niet als beter dan anderen, maar als een Poverello, een kleine arme.

Onze organisatie was geschokt toen Jan Vermeire in 1998 overleed na een kort ziekbed. Elke dag werken we hard om zijn ideaal te verwezenlijken: iedereen, groot en klein, rijk en arm, zich thuis laten voelen bij Poverello.

Maar het is niet gemakkelijk te spreken over liefde,

over de unieke Levensbron,

tot degenen die zo diep gekwetst zijn door

liefde-geld,

liefde-genot,

liefde-ambitie,

te spreken over hoop

tot degenen die verzinken ingevolge herhaalde tegenslagen.

Dan is het niet het ogenblik om mooi te praten,

te willen overtuigen,

maar alleen heel eenvoudig aanwezig te zijn,

te luisteren en de wijsheid en de liefde

te vragen om aan die nood te kunnen beantwoorden.

Jan Vermeire, Juni 1992